Offer

Products of our Companies

  • Lízing zamestnancov

    Lízing
    zamestnancov

    Zamestnávame stálych a dočasných zamestnancov vrátane hodinového prenájmu a všetkých formalít, ktoré šetria čas zamestnávateľa.

    Zamestnávame stálych a dočasných zamestnancov vrátane hodinového prenájmu a všetkých formalít, ktoré šetria čas zamestnávateľa. Zamestnanec je poverený pracovať v spoločnosti klienta v dohodnutom termíne a za dohodnutých podmienok. Náklady na leasing zamestnancov možno klasifikovať ako daňovo odpočítateľné.

  • SQS

    Osobné poradenstvo

    Osobné
    poradenstvo

    Hledáme kandidáty se specifickými kompetencemi, dle předem stanovených kritérií: provedeme pracovní pohovor, zkontrolujeme reference, předáme Zákazníkovi životopis a celkovou zprávu z náboru.

    Hledáme kandidáty se specifickými kompetencemi, dle předem stanovených kritérií: provedeme pracovní pohovor, zkontrolujeme reference, předáme Zákazníkovi životopis a celkovou zprávu z náboru. Tímto způsobem ušetří naši klienti čas a peníze.
    Poradíme také, jak nejlépe investovat do rozvoje zaměstnanců s potenciálem, zvýšit jejich kvalifikaci a motivaci, jak vybrat a udržet si nejlepší z nich.

  • Outplacement

    Outplacement

    Zaoberáme sa aj transformáciou zamestnancov, ktorí už mali ukončenú pracovnú zmluvu z dôvodov spoločnosti alebo osôb ohrozených prepustením.

    Zaoberáme sa aj transformáciou zamestnancov (osôb), ktorí už mali ukončenú pracovnú zmluvu z dôvodov spoločnosti (zamestnávateľa) alebo osôb ohrozených prepustením.
    Organizujeme školenia, kurzy a workshopy, ktoré zvyšujú odbornú kvalifikáciu vrátane rekvalifikácie - poskytujú nové príležitosti na hľadanie novej profesionálnej reality na trhu práce (takzvaný nový štart). Poskytujeme podporu pri zmene kariérnej dráhy (vrátane budovania sebaúcty, príprava dokumentov o náboru zamestnancov atď.) A odporúčame Vám v ďalších krokoch procesu zmeny.

  • SQS

    Leasback

    Leasback

    Preberáme aktuálnych zamestnancov klienta na ich súčasných pozíciách. Takáto formula Vám umožní zložiť personálne a mzdové oddelenie a znižuje administratívu o vystavenie faktúry.

    Preberáme aktuálnych zamestnancov klienta na ich súčasných pozíciách.
    Takáto formula Vám umožní zložiť personálne a mzdové oddelenie a znižuje administratívu o vystavenie faktúry, tj. vedieme všetky osobné súbory a administratívne úkony spojené s prevádzkovými zamestnancami, vedieme výpočet a vyplácanie miezd a tak ďalej.

  • Head Hunting

    Head
    Hunting

    Vieme nájsť ľudí v manažérskych pozíciách alebo vynikajúcich odborníkov z trhu práce prostredníctvom priameho kontaktu, a nie prostredníctvom vydávania ponúk zamestnania.

    Vieme nájsť ľudí v manažérskych pozíciách alebo vynikajúcich odborníkov z trhu práce prostredníctvom priameho kontaktu, a nie prostredníctvom vydávania ponúk zamestnania, napr. keď spoločnosť hľadá kandidátov s veľmi vzácnou zručnosťou, konkrétnymi skúsenosťami alebo, ak chce získať kandidátov s priamej konkurencie.
    Poznáme špecifikaciu procesu priameho náboru, výhody tejto metódy, ale aj riziká a následky, ktoré môžu vzniknúť v priebehu priamej akcie, najmä pri obsadzovaní kľúčových pozícií (tj. Executive Search). Pre spoločnosti, ktoré sa starajú o imidž a dobré meno, sme skvelým partnerom pri realizácii tohto typu náboru.

  • Inžinier rezident

    Inžinier
    rezident

    Naši inžinieri rezidenti sú odborníci a skúsení poradcovia zastupujúci zákazníka v priestoroch príjemcu.

    Naši inžinieri rezidenti sú odborníci a skúsení poradcovia zastupujúci zákazníka v priestoroch príjemcu. Ich prítomnosť zabezpečuje efektívny tok informácií, okamžitú odpoveď na problém a profesionálnu podporu pri minimalizácii rizika poškodenia reputácie klienta.
    Poskytujú pomoc pri zavádzaní nových projektov, riešení kvalitatívnych, technických a logistických problémov. Analyzujú chyby, monitorujú a raportujú. Ich úlohou je organizácia a koordinácia procesov v oblasti kvality výrobkov: vrátenie a reklamácie chybných komponentov a podzostáv, včasné dodávky alebo správa dokumentácie. Rezidenti zostávajú v neustálom kontakte a dobrých vzťahoch s inžiniermi našich klientov a ich príjemcami.

  • Zlepšenie procesov

    Zlepšenie
    procesov

    Vďaka dlhoročným skúsenostiam získaným počas spolupráce s našimi klientmi a kvalifikovanými technickými pracovníkmi realizujeme riešenia podporujúce výrobný proces.

    Vďaka dlhoročným skúsenostiam získaným počas spolupráce s našimi klientmi a kvalifikovanými technickými pracovníkmi realizujeme riešenia podporujúce výrobný proces a odstraňovanie zdrojov problémov vrátane problémov kvality.
    Navrhujeme a budujeme testy, implementujeme riešenia POKA-YOKE a vedieme workshopy LEAN MANUFACTURING Smed. Odstráňujeme vážne chyby, znižujeme výrobné náklady a zlepšujeme ergonómiu pracovísk.
    Ako externá spoločnosť sme schopní tieto procesy pozrieť z inej perspektívy, aplikovať inovatívne riešenia a úpravy. Zákazníci zvyčajne nedokážu vyriešiť problém sami. Nemajú dostatok času a skúsených pracovníkov na zlepšenie a odstránenie chýb.

  • SQS

    Kontrola kvality

    Kontrola
    kvality

    Našou hlavnou špecialitou sú procesy VÝBERU, KONTROLY a OPRAVY detailov a komponentov, ako aj hotových výrobkov.

    Našou hlavnou špecialitou sú procesy VÝBERU, KONTROLY a OPRAVY detailov a komponentov, ako aj hotových výrobkov, ktoré zlepšia kvalitu ponúkaných produktov a pomôžu eliminovať nepredvídateľné náklady, ako sú reklamácie.
    Na základe pokynov alebo špecifikácií od zákazníka sa všetky procesy vykonávajú u dodávateľa, na našom sklade alebo inom, individuálne určenom mieste, ako aj priamo v priestoroch nášho klienta. S cieľom splniť očakávania našich klientov, ktorí majú obmedzený priestor a zároveň potrebu okamžite poskytovať službu, sme vytvorili Mobilné centrum výberu.
    Úplna KONTROLA v rámci CSL I, CLS II, GP-12 Early Production Containment:
    • vizuálna
    • porovnávacia
    • náhodná
    • profesionálnymi meracími prístrojmi
    • v Autonómnej Zoraďovacej Zóne
    • priamo na výrobnej linke
    • 100% kontrola kvality hotových výrobkov (CSL II)
    • kontrola kvality výrobných komponentov
    • oprava alebo výmena chybných komponentov / výrobkov
    • kompletovanie komponentov
    • úplná osobná podpora
    • kompletná dokumentácia, raporty a správy, fotografie a videá, kontakt s dodávateľmi a príjemcami našich klientov
    A tiež:
    • príprava postupu / návodu výberu-kontroly alebo opravy
    • technická podpora pri príprave vhodnej metódy výberu / opráv
    • úplná osobná podpora
    • kompletná dokumentácia, raporty a správy, fotografie a videá, kontakt s dodávateľmi a príjemcami našich klientov

  • Podmontáž prác

    Podmontáž
    prác

    Poskytovanie služieb podmontáže prác, umožňuje našim klientom byť plne flexibilným v oblasti ľudských zdrojov prostredníctvom samokontroly služby.

    Poskytovanie služieb podmontáže prác, umožňuje našim klientom byť plne flexibilným v oblasti ľudských zdrojov prostredníctvom samokontroly služby.
    Jeho vysielanie je dokonalým riešením pre spoločnosť. Poskytuje to bezpečnosť, pokiaľ ide o ochranu pred negatívnymi účinkami zmien dopytu na trhu, a umožňuje Vám zamerať sa na najdôležitejšie oblasti výroby: znížiť náklady a zvýšiť efektivitu, optimalizovať.

  • SQS

    Testovanie materiálu

    Testovanie
    materiálu

    V spolupráci s renomovanými technickými univerzitami, ako je Krakowská technická univerzita alebo Technická univerzita v Mníchove, poskytujeme našim klientom materiálové testovanie všetkých druhov surovín.

    V spolupráci s renomovanými technickými univerzitami, ako je Krakowská technická univerzita alebo Technická univerzita v Mníchove, poskytujeme našim klientom materiálové testovanie všetkých druhov surovín.

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy