Ponuka

Výrobky našich spoločností

 • Lízing zamestnancov

  Lízing
  zamestnancov

  Zamestnávame stálych a dočasných zamestnancov vrátane hodinového prenájmu a všetkých formalít, ktoré šetria čas zamestnávateľa.

  Zamestnávame stálych a dočasných zamestnancov vrátane hodinového prenájmu a všetkých formalít, ktoré šetria čas zamestnávateľa. Zamestnanec je poverený pracovať v spoločnosti klienta v dohodnutom termíne a za dohodnutých podmienok. Náklady na leasing zamestnancov možno klasifikovať ako daňovo odpočítateľné.

 • SQS

  Osobné poradenstvo

  Osobné
  poradenstvo

  Hledáme kandidáty se specifickými kompetencemi, dle předem stanovených kritérií: provedeme pracovní pohovor, zkontrolujeme reference, předáme Zákazníkovi životopis a celkovou zprávu z náboru.

  Hledáme kandidáty se specifickými kompetencemi, dle předem stanovených kritérií: provedeme pracovní pohovor, zkontrolujeme reference, předáme Zákazníkovi životopis a celkovou zprávu z náboru. Tímto způsobem ušetří naši klienti čas a peníze.
  Poradíme také, jak nejlépe investovat do rozvoje zaměstnanců s potenciálem, zvýšit jejich kvalifikaci a motivaci, jak vybrat a udržet si nejlepší z nich.

 • Outplacement

  Outplacement

  Zaoberáme sa aj transformáciou zamestnancov, ktorí už mali ukončenú pracovnú zmluvu z dôvodov spoločnosti alebo osôb ohrozených prepustením.

  Zaoberáme sa aj transformáciou zamestnancov (osôb), ktorí už mali ukončenú pracovnú zmluvu z dôvodov spoločnosti (zamestnávateľa) alebo osôb ohrozených prepustením.
  Organizujeme školenia, kurzy a workshopy, ktoré zvyšujú odbornú kvalifikáciu vrátane rekvalifikácie - poskytujú nové príležitosti na hľadanie novej profesionálnej reality na trhu práce (takzvaný nový štart). Poskytujeme podporu pri zmene kariérnej dráhy (vrátane budovania sebaúcty, príprava dokumentov o náboru zamestnancov atď.) A odporúčame Vám v ďalších krokoch procesu zmeny.

 • SQS

  Leasback

  Leasback

  Preberáme aktuálnych zamestnancov klienta na ich súčasných pozíciách. Takáto formula Vám umožní zložiť personálne a mzdové oddelenie a znižuje administratívu o vystavenie faktúry.

  Preberáme aktuálnych zamestnancov klienta na ich súčasných pozíciách.
  Takáto formula Vám umožní zložiť personálne a mzdové oddelenie a znižuje administratívu o vystavenie faktúry, tj. vedieme všetky osobné súbory a administratívne úkony spojené s prevádzkovými zamestnancami, vedieme výpočet a vyplácanie miezd a tak ďalej.

 • Head Hunting

  Head
  Hunting

  Vieme nájsť ľudí v manažérskych pozíciách alebo vynikajúcich odborníkov z trhu práce prostredníctvom priameho kontaktu, a nie prostredníctvom vydávania ponúk zamestnania.

  Vieme nájsť ľudí v manažérskych pozíciách alebo vynikajúcich odborníkov z trhu práce prostredníctvom priameho kontaktu, a nie prostredníctvom vydávania ponúk zamestnania, napr. keď spoločnosť hľadá kandidátov s veľmi vzácnou zručnosťou, konkrétnymi skúsenosťami alebo, ak chce získať kandidátov s priamej konkurencie.
  Poznáme špecifikaciu procesu priameho náboru, výhody tejto metódy, ale aj riziká a následky, ktoré môžu vzniknúť v priebehu priamej akcie, najmä pri obsadzovaní kľúčových pozícií (tj. Executive Search). Pre spoločnosti, ktoré sa starajú o imidž a dobré meno, sme skvelým partnerom pri realizácii tohto typu náboru.

 • Inžinier rezident

  Inžinier
  rezident

  Naši inžinieri rezidenti sú odborníci a skúsení poradcovia zastupujúci zákazníka v priestoroch príjemcu.

  Naši inžinieri rezidenti sú odborníci a skúsení poradcovia zastupujúci zákazníka v priestoroch príjemcu. Ich prítomnosť zabezpečuje efektívny tok informácií, okamžitú odpoveď na problém a profesionálnu podporu pri minimalizácii rizika poškodenia reputácie klienta.
  Poskytujú pomoc pri zavádzaní nových projektov, riešení kvalitatívnych, technických a logistických problémov. Analyzujú chyby, monitorujú a raportujú. Ich úlohou je organizácia a koordinácia procesov v oblasti kvality výrobkov: vrátenie a reklamácie chybných komponentov a podzostáv, včasné dodávky alebo správa dokumentácie. Rezidenti zostávajú v neustálom kontakte a dobrých vzťahoch s inžiniermi našich klientov a ich príjemcami.

 • Zlepšenie procesov

  Zlepšenie
  procesov

  Vďaka dlhoročným skúsenostiam získaným počas spolupráce s našimi klientmi a kvalifikovanými technickými pracovníkmi realizujeme riešenia podporujúce výrobný proces.

  Vďaka dlhoročným skúsenostiam získaným počas spolupráce s našimi klientmi a kvalifikovanými technickými pracovníkmi realizujeme riešenia podporujúce výrobný proces a odstraňovanie zdrojov problémov vrátane problémov kvality.
  Navrhujeme a budujeme testy, implementujeme riešenia POKA-YOKE a vedieme workshopy LEAN MANUFACTURING Smed. Odstráňujeme vážne chyby, znižujeme výrobné náklady a zlepšujeme ergonómiu pracovísk.
  Ako externá spoločnosť sme schopní tieto procesy pozrieť z inej perspektívy, aplikovať inovatívne riešenia a úpravy. Zákazníci zvyčajne nedokážu vyriešiť problém sami. Nemajú dostatok času a skúsených pracovníkov na zlepšenie a odstránenie chýb.

 • SQS

  Kontrola kvality

  Kontrola
  kvality

  Našou hlavnou špecialitou sú procesy VÝBERU, KONTROLY a OPRAVY detailov a komponentov, ako aj hotových výrobkov.

  Našou hlavnou špecialitou sú procesy VÝBERU, KONTROLY a OPRAVY detailov a komponentov, ako aj hotových výrobkov, ktoré zlepšia kvalitu ponúkaných produktov a pomôžu eliminovať nepredvídateľné náklady, ako sú reklamácie.
  Na základe pokynov alebo špecifikácií od zákazníka sa všetky procesy vykonávajú u dodávateľa, na našom sklade alebo inom, individuálne určenom mieste, ako aj priamo v priestoroch nášho klienta. S cieľom splniť očakávania našich klientov, ktorí majú obmedzený priestor a zároveň potrebu okamžite poskytovať službu, sme vytvorili Mobilné centrum výberu.
  Úplna KONTROLA v rámci CSL I, CLS II, GP-12 Early Production Containment:
  • vizuálna
  • porovnávacia
  • náhodná
  • profesionálnymi meracími prístrojmi
  • v Autonómnej Zoraďovacej Zóne
  • priamo na výrobnej linke
  • 100% kontrola kvality hotových výrobkov (CSL II)
  • kontrola kvality výrobných komponentov
  • oprava alebo výmena chybných komponentov / výrobkov
  • kompletovanie komponentov
  • úplná osobná podpora
  • kompletná dokumentácia, raporty a správy, fotografie a videá, kontakt s dodávateľmi a príjemcami našich klientov
  A tiež:
  • príprava postupu / návodu výberu-kontroly alebo opravy
  • technická podpora pri príprave vhodnej metódy výberu / opráv
  • úplná osobná podpora
  • kompletná dokumentácia, raporty a správy, fotografie a videá, kontakt s dodávateľmi a príjemcami našich klientov

 • Podmontáž prác

  Podmontáž
  prác

  Poskytovanie služieb podmontáže prác, umožňuje našim klientom byť plne flexibilným v oblasti ľudských zdrojov prostredníctvom samokontroly služby.

  Poskytovanie služieb podmontáže prác, umožňuje našim klientom byť plne flexibilným v oblasti ľudských zdrojov prostredníctvom samokontroly služby.
  Jeho vysielanie je dokonalým riešením pre spoločnosť. Poskytuje to bezpečnosť, pokiaľ ide o ochranu pred negatívnymi účinkami zmien dopytu na trhu, a umožňuje Vám zamerať sa na najdôležitejšie oblasti výroby: znížiť náklady a zvýšiť efektivitu, optimalizovať.

 • SQS

  Testovanie materiálu

  Testovanie
  materiálu

  V spolupráci s renomovanými technickými univerzitami, ako je Krakowská technická univerzita alebo Technická univerzita v Mníchove, poskytujeme našim klientom materiálové testovanie všetkých druhov surovín.

  V spolupráci s renomovanými technickými univerzitami, ako je Krakowská technická univerzita alebo Technická univerzita v Mníchove, poskytujeme našim klientom materiálové testovanie všetkých druhov surovín.

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy