Nový obraz značky SQS

Po prvýkrát máme príležitosť predstaviť silu a kvalitu našich značiek, ktoré sme vyrobili za posledných 14 rokov. Investujeme do nášho vlastného vývoja, chceme, aby obraz bol odrazom našich zručností a kvality.

Orgány
spoločnosti

štruktúra

Management Board

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy