HR Team Sp. z o.o.

Špecializujeme sa na nábor. Pôsobíme v oblasti ľudských zdrojov v každom odvetví. Pri výrobe, predaji, službách - všade tam, kde je personálna politika tak dôležitá - HR Team pracuje najefektívnejšie.

Visit website

Orgány
spoločnosti

štruktúra

Management Board

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy