HR Team Sp. z o.o.

Špecializujeme sa na nábor. Pôsobíme v oblasti ľudských zdrojov v každom odvetví. Pri výrobe, predaji, službách - všade tam, kde je personálna politika tak dôležitá - HR Team pracuje najefektívnejšie.

Visit website

Company
authorities

structure

Management Board

 • Grzegorz Góralczyk

  Predseda predstavenstva

  Absolvent Ekonomickej Akademie v Krakove, so zameraním na odbor tovaroznalectvo, v špecializácii riadenie kvality výroby. Svoje odborné schopnosti zdokonaľoval v poľských spoločnostiach v logistike a obstarávaní.
  V SQS Holding S.A. zodpovedá za financovanie a dohľad a tiež za rozpočtovú realizáciu. Plynulo ovláda anglický jazyk. Zúčastnil sa množstva certifikovaných školení. Čo sa týka osobného života, je manžel a otec dvoch dcér. Jeho hobby sú počítače, softvér a dobrá knižka

 • Szymon Kowalski

  Predseda predstavenstva

  Absolvent Akadémie telesnej výchovy v Katoviciach. V rámci svojej odbornej profesie sa stal profesionálnym trhovým analytikom práve vďaka skúsenostiam na rôznych kariérnych úrovniach.
  V SQS Holding S.A. zodpovedá za vybudovanie stratégií spoločnosti a realizáciu rezervného rozpočtu. Zúčastnil sa početných certifikovaných školení. Plynulo komunikuje v anglickom jazyku. V súkromnom živote je manželom a otcom dcéry. Medzi jeho záujmy patria predovšetkým džudo (dosiahol 1. dan), automobily a rybárčenie. Je taktiež aktívny inštruktor v džude, fitness a plávaní.

 • Paulina Graboś

  Zastupovanie

  Absolventka Ekonomickej univerzity v Krakove na fakulte tovaroznalectva a produktového riadenia a Akademie Górniczo-Hutniczej v Krakove, fakulty riadenia. Od začiatku profesijnej kariéry je jej meno spojené so Skupinou SQS. Pri prejdení bezmála všetkými kariérnymi rebríčkami si získala dôveru vedenia spoločnosti, ktoré jej zverilo riadenie takej zodpovednej činnosti ako personálne a mzdové oddelenie. Plynulo komunikuje v anglickom jazyku. Zúčastnila sa mnohých certifikovaných školení. V osobnom živote je manželka a matka syna. Jej hobby sú floristika a dobrá knižka.

 • Rafał Mazurek

  Člen predstavenstva

  Svoje skúsenosti a vedomosti sa rozhodol preniesť do oblasti biznisu, spojeného s kontrolou kvality. Niekoľkoročné skúsenosti, ktoré nadobudol na všetkých profesijných úrovniach, mu umožnilo rozšíriť svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti optimálneho riadenia zásob.
  V SQS Holding S.A. zodpovedá za riadenie zásob a optimalizáciu procesov. Plynulo komunikuje v anglickom jazyku. Zúčastnil sa množstva certifikovaných školení. V osobnom živote je manželom a otcom syna. Vo voľnom čase najradšej počúva rock, v rámci ktorého sa, pri rozpakoch rodiny, pokúša hrať na gitare. Neprestajný fanúšik stolových hier a milovník filozofie

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy