SQS Holding S. A.

SQS Holding S.A. sa špecializuje na poskytovanie služieb zamestnancov pre vysielanie a kontrolu kvality pre najväčšie výrobné spoločnosti v Poľsku.
Hlavnými príjemcami služieb skupiny SQS sú výrobcovia, dodávatelia a subdodávatelia odvetví letectva, automobilového priemyslu, HVAC, elektroniky a domácich spotrebičov.

Our
products

offer and news

Nový obraz značky SQS

Po prvýkrát máme príležitosť predstaviť silu a kvalitu našich značiek, ktoré sme vyrobili za posledných 14 rokov. Investujeme do nášho vlastného vývoja, chceme, aby obraz bol odrazom našich zručností a kvality.

SQS

Leasback

Preberáme aktuálnych zamestnancov klienta na ich súčasných pozíciách. Takáto formula Vám umožní zložiť personálne a mzdové oddelenie a znižuje administratívu o vystavenie faktúry.

Inžinier rezident

Naši inžinieri rezidenti sú odborníci a skúsení poradcovia zastupujúci zákazníka v priestoroch príjemcu.

HR Team sa pripojil k OKAP

S potešením Vám oznamujeme, že HR Team Sp. z o.o. pripojila sa k Národnému dohovoru Agentúry práce.

Our
divisions

range of SQS

ul. Lindego
30-148 Kraków

Těšínská 1100/50a
73601 Havířov-Bludovice

Kragujevská 4
010 01 Žilina

85 Great Portland Street
W1W 7LT London

Esztergom

Cukurova/Adana

Düsseldorf

Graz

Kiev

Sankt Petersburg

Vigo

Our
clients

they trust us

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy