Oferta

Produkty naszych firm

 • Leasing pracowników

  Leasing
  pracowników

  Zatrudniamy pracowników stałych i tymczasowych, łącznie z wynajmem godzinowym i wszelkimi formalnościami, zaoszczędzając czas pracodawcy.

  Zatrudniamy pracowników stałych i tymczasowych, łącznie z wynajmem godzinowym i wszelkimi formalnościami, zaoszczędzając czas pracodawcy. Pracownik delegowany jest do pracy w firmie Klienta w ustalonym terminie i na uzgodnionych warunkach. Koszt leasingu pracowniczego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 • SQS

  Doradztwo personalne

  Doradztwo
  personalne

  Poszukujemy kandydatów o wskazanych kompetencjach, dopasowanych według wcześniej ustalonych kryteriów: przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzamy referencje, przekazujemy Klientowi CV oraz pełny raport z rekrutacji.

  Poszukujemy kandydatów o wskazanych kompetencjach, dopasowanych według wcześniej ustalonych kryteriów: przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzamy referencje, przekazujemy Klientowi CV oraz pełny raport z rekrutacji. W ten sposób nasi klienci zaoszczędzają swój czas i pieniądze.
  Doradzamy również jak najskuteczniej inwestować w rozwój pracowników z potencjałem, podnosić ich kwalifikacje i motywacje, jak wybrać i zatrzymać najlepszych z nich.

 • Outplacement pracowników

  Outplacement
  pracowników

  Zajmujemy się również przebranżawianiem pracowników, którym już wypowiedziano umowę o pracę z przyczyn zakładu pracy lub zagrożonych wypowiedzeniem.

  Zajmujemy się również przebranżawianiem pracowników (osób), którym już wypowiedziano umowę o pracę z przyczyn zakładu pracy (pracodawcy) lub zagrożonych wypowiedzeniem.
  Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym przekwalifikowanie - dające nowe możliwości odnalezienia się na rynku pracy w nowej rzeczywistości zawodowej (tzw. nowy start). Zapewniamy wsparcie w trakcie zmiany ścieżki kariery (m.in. budowanie poczucia własnej wartości, przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych itd.) a także doradzamy w kolejnych krokach procesu zmian.

 • SQS

  Leasback pracowników

  Leasback
  pracowników

  Przejmujemy obecnych pracowników Klienta na ich dotychczasowych stanowiskach. Forma ta pozwala odciążyć dział kadrowo-płacowy oraz ogranicza formalności do wystawienia faktury.

  Przejmujemy obecnych pracowników Klienta na ich dotychczasowych stanowiskach.
  Forma ta pozwala odciążyć dział kadrowo-płacowy oraz ogranicza formalności do wystawienia faktury tj. prowadzimy akta osobowe i wszelkie czynności administracyjne związane z obsługą zatrudnionych pracowników, prowadzimy naliczanie i wypłaty wynagrodzeń itd.

 • Head Hunting

  Head
  Hunting

  Znajdujemy osoby na stanowiska kierownicze lub wybitnych specjalistów z rynku pracy poprzez bezpośredni kontakt, a nie przez wystawianie ogłoszeń o pracę.

  Znajdujemy osoby na stanowiska kierownicze lub wybitnych specjalistów z rynku pracy poprzez bezpośredni kontakt, a nie przez wystawianie ogłoszeń o pracę np. kiedy firma poszukuje kandydatów o bardzo rzadkich umiejętnościach, specyficznym doświadczeniu czy wówczas, gdy chce pozyskać kandydatów z bezpośredniej konkurencji.
  Znamy specyfikę procesu bezpośredniego rekrutowania, zalety tej metody, ale także zagrożenia i skutki, jakie mogą pojawić się przy prowadzeniu działań bezpośrednich, szczególnie przy obsadzaniu kluczowych stanowisk (tzw. executive search). Dla firm dbających o wizerunek i dobre imię, jesteśmy doskonałym partnerem w realizacji rekrutacji tego typu.

 • Inżynier Rezydent

  Inżynier
  Rezydent

  Inżynierowie Rezydenci to eksperci i doświadczeni doradcy reprezentujący Klienta na terenie zakładu odbiorcy.

  Inżynierowie Rezydenci to eksperci i doświadczeni doradcy reprezentujący Klienta na terenie zakładu odbiorcy. Ich obecność zapewnia sprawny przepływ informacji, natychmiastową reakcję na zaistniały problem i profesjonalne wsparcie w minimalizowaniu ryzyka powstania szkody na reputacji Klienta.
  Nasi Rezydenci zapewniają pomoc we wdrażaniu nowych projektów, rozwiązywaniu problemów jakościowych, technicznych i logistycznych. Analizują błędy, monitorują i raportują. Do ich obowiązków należy organizacja i koordynacja procesów w obszarze jakości produktów: zwrotów i reklamacji wadliwych komponentów i podzespołów, terminowość dostaw czy administrowanie dokumentacji. Rezydenci pozostają w ciągłym kontakcie i w dobrych relacjach z inżynierami naszego Klienta oraz jego odbiorcy.

 • Poprawa procesów

  Poprawa
  procesów

  Dzięki wieloletnim doświadczeniom zdobytym podczas współpracy z naszymi Klientami oraz wykwalifikowanej kadrze Inżynierskiej, implementujemy rozwiązania wspomagające proces produkcji.

  Dzięki wieloletnim doświadczeniom zdobytym podczas współpracy z naszymi Klientami oraz wykwalifikowanej kadrze Inżynierskiej, implementujemy rozwiązania wspomagające proces produkcji oraz eliminujące źródła powstawania problemów, m.in. jakościowych.
  Projektujemy i budujemy sprawdziany, wdrażamy rozwiązania typu POKA-YOKE, a także przeprowadzamy warsztaty LEAN MANUFACTURING m.in. SMED. Eliminujemy poważne błędy, redukujemy koszty produkcji i poprawiamy ergonomię stanowisk pracy.
  Jako firma zewnętrzna potrafimy spojrzeć na te procesy z innej perspektywy, stosować innowacyjne rozwiązania i modyfikacje. Klienci zazwyczaj nie są w stanie rozwiązać problemu sami. Brakuje im czasu i doświadczonej kadry na usprawnienia i eliminacje błędów.

 • SQS

  Kontrola jakości

  Kontrola
  jakości

  Naszą główną specjalizacją są procesy SELEKCJI, KONTROLI i NAPRAWY detali i komponentów oraz wyrobów gotowych.

  Naszą główną specjalizacją są procesy SELEKCJI, KONTROLI i NAPRAWY detali i komponentów oraz wyrobów gotowych, które poprawią jakość oferowanych produktów i pozwolą wyeliminować nieprzewidziane koszty np. reklamacje.
  Na podstawie instrukcji lub specyfikacji od Klienta wszystkie procesy przeprowadzamy u dostawcy, w naszym magazynie lub innym, indywidualnie ustalonym miejscu, a także bezpośrednio na terenie zakładu naszego Klienta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów posiadających ograniczone możliwości lokalowe, a zarazem konieczność natychmiastowego wykonania usługi, stworzyliśmy Mobilne Centrum Selekcji.
  Pełna KONTROLA w ramach CSL I, CLS II, GP-12Early Production Containment:
  • wizualna
  • porównawcza
  • wyrywkowa
  • profesjonalnymi przyrządami pomiarowymi
  • w Autonomicznej Strefie Sortowania
  • bezpośrednio na linii produkcyjnej
  • 100% kontrola jakości wyrobów gotowych (CSL II)
  • kontrola jakości komponentów do produkcji
  • naprawa lub wymiana wadliwych komponentów / produktów
  • kompletowanie podzespołów
  A także:
  • przygotowanie procedury / instrukcji selekcji-kontroli lub naprawy
  • wsparcie inżynieryjne w przygotowaniu odpowiedniej metody selekcji / naprawy
  • pełne wsparcie personalne
  • pełna dokumentacja, raportowanie i sprawozdania, zdjęcia oraz filmy, kontakt z dostawcami i odbiorcami naszych Klientów

 • Podmontaż prac

  Podmontaż
  prac

  Realizowana przez nas usługa podmontażu prac pozwala naszym Klientom być w pełni elastycznymi w obszarach kadrowych poprzez autokontrolę wykonywanej usługi.

  Realizowana przez nas usługa podmontażu prac pozwala naszym Klientom być w pełni elastycznymi w obszarach kadrowych poprzez autokontrolę wykonywanej usługi.
  Jej delegowanie to idealne rozwiązanie dla zakładu. Daje duże bezpieczeństwo w zakresie ochrony przed negatywnymi skutkami zmian zapotrzebowania rynku, a także pozwala skupić się na najważniejszych obszarach produkcji: obniżyć jej koszty i podnieść wydajność, zoptymalizować.

 • SQS

  Badania materiałowe

  Badania
  materiałowe

  Przy współpracy z renomowanymi uczelniami technicznymi jak np. Politechnika Krakowska czy Uniwersytet Techniczny w Monachium wykonujemy dla naszych klientów badania materiałowe na wszystkich rodzajach surowców.

  Przy współpracy z renomowanymi uczelniami technicznymi jak np. Politechnika Krakowska czy Uniwersytet Techniczny w Monachium wykonujemy dla naszych klientów badania materiałowe na wszystkich rodzajach surowców.

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna – rekrutacja | Klauzula informacyjna dla kontrahentów