SQS Holding
Spółka Kapitałowa

SQS Holding S.A. z siedzibą główną w Krakowie, jest grupą kapitałową utworzoną w 2016 z połączenia kapitału dwóch spółek: HR Team Sp. z o.o. oraz SQS Solutions Sp. z o.o., obecnych na rynku od ponad 14 lat. Założycielami i głównymi udziałowcami są Dariusz Kańka i Michał Roś.

O
Holdingu

ogólne informacje

Strategia
rozwoju

Grupa SQS zamierza wykorzystać sprzyjające warunki na rynku pracy w Polsce poprzez rozwój działalności prowadzonej przez spółkę HR TEAM, czyli agencji pośrednictwa pracy.
Jak wynika z danych statystycznych, aż 60 proc. dużych i średnich firm działających w Polsce ma problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Grupa może wykorzystać sprzyjające otoczenie rynkowe, ponieważ posiada know-how w zakresie skutecznego dostarczania pracowników pomimo brakującej siły roboczej na rynku krajowym.
Strategia rozwoju Grupy SQS zakłada dalszy rozwój usług świadczonych w dziedzinie human resources dla firm z sektorów produkcji, sprzedaży oraz pozostałych usług. Długoletnie relacje z tego typu podmiotami i wypracowana pozycja rynkowa, skutkuje szerokim dostępem Grupy do dużych zleceń od wiarygodnych podmiotów, co potwierdzają zapytania ofertowe kierowane nieustannie do SQS.

Misja
i wizja

Zespół SQS Holding S.A. to kadra składająca się m.in. z najlepszych inżynierów, absolwentów renomowanych uczelni technicznych oraz specjalistów HR, którzy wieloletnie doświadczenia zdobyte w strukturach międzynarodowych koncernów produkcyjnych, głównie branży AUTOMOTIVE, przenoszą na płaszczyznę współpracy Klient - SQS. Naszą siłą jest wyspecjalizowana kadra, jak również jej wysoka kultura pracy i organizacji.
Głównymi odbiorcami usług Grupy SQS są producenci, dostawcy i poddostawcy branży lotniczej, motoryzacyjnej, HVAC, elektronicznej oraz AGD.
Nasi kontrahenci mogą być pewni, że każdy projekt i każde zadanie realizowane są z największą starannością oraz z zastosowaniem najlepszych rozwiązań inżynierskich.
Tak dobrana struktura pozwala na korzystanie z synergii wiedzy oraz potencjału realizacyjnego pracowników i spółek. To właśnie sprawia, że Holding jest doskonale przygotowany do realizacji kompleksowych usług i skomplikowanych technologicznie zadań.

Profil
działalności

Odbiorami usług Grupy SQS są największe firmy z sektorów produkcji i sprzedaży.
Usługi z zakresu agencji pośrednictwa pracy są świadczone przez spółkę HR TEAM Sp. z o.o. natomiast usługi kontroli jakości przez spółkę SQS Solutions Sp. z o.o.
Spółka jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000653324, NIP: 6772411806.

Realizacja celów
biznesowych

2018

Results (%)

Goals (%)

Nasza
historia

ewolucja jakości

2005

Jednoosobowa działalność gospodarcza - doradztwo inwestycyjne dla zakładów produkcyjnych, projektowanie i produkcja narzędzi pomiarowych.

2009

Rozwój usługi kontroli jakości.

2010

Zdobycie pierwszego kontraktu typu quality wall/ kontrola jakości dla dużego podmiotu z branży motoryzacyjnej - Ficomirrors Sp. z o.o.

2016

Rozwój działalności agencji pracy tymczasowej – przejęcie spółki HR Team.

2016

Reorganizacja prowadzonej działalności – utworzenie Grupy SQS.

2017

Dynamiczny wzrost w obszarze usług HR, zdobycie dużych kontaktów o łączne wartości 50 mln złotych.

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna – rekrutacja | Klauzula informacyjna dla kontrahentów