SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna – rekrutacja | Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Nasze
oddziały

witaj

SQS Solutions Sp. z o.o.
HR Team Sp. z o.o.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków, Polska
t: +48 12 346 57 03
e:
e:

SQS Solutions Czechia s.r.o.
HR Team Czechia s.r.o.

Podolská 103/126
Praha 4 – Podolí
147 00 Praha 47, Czechia
+420 731 613 769
+420 739 722 193
e:
e:

SQS Solutions Slovakia s.r.o.
HR Team Slovakia s.r.o.

Kragujevská 4
010 01 Žilina, Slovakia
t: +421 948 117 388
t: +421 948 873 858
e:
e:

SQS Solutions-GB Ltd.
HR Team-GB Ltd.

85 Great Portland Street
W1W 7LT London, UK
t: +44 0 7448 060 228
e:
e: