SQS Solutions Sp. z o.o.

SQS Solutions od 14 lat świadczy usługi w sektorze kontroli jakości.
Naszą siłą jest wyspecjalizowana kadra - jej wysoka kultura pracy i organizacji, wiedza i szerokie doświadczenie.

Visit website

Zarząd
firmy

struktura

Management Board

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna – rekrutacja | Klauzula informacyjna dla kontrahentów