HR Team Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w prowadzeniu rekrutacji.
Działamy w sektorze zasobów ludzkich w każdej branży. W produkcji, sprzedaży, usługach - wszędzie tam, gdzie polityka personalna jest tak ważna - HR Team działa najskuteczniej.

Visit website

Zarząd
firmy

struktura

Management Board

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna – rekrutacja | Klauzula informacyjna dla kontrahentów