Nabídka

Výrobky našich společností

 • Pronajímání zaměstnanců

  Pronajímání
  zaměstnanců

  Zaměstnáváme stálé a dočasné pracovníky, včetně pronájmu na hodinu a veškerých formalit, což šetří čas zaměstnavateli.

  Zaměstnáváme stálé a dočasné pracovníky, včetně pronájmu na hodinu a veškerých formalit, což šetří čas zaměstnavateli. Zaměstnanec je pověřen pracovat ve společnosti Klienta v dohodnutém termínu a za dohodnutých podmínek. Náklady na leasing zaměstnanců mohou být klasifikovány jako výdaje na dosažení příjmů.

 • SQS

  Personální poradenství

  Personální
  poradenství

  Hledáme kandidáty se specifickými kompetencemi, dle předem stanovených kritérií: provedeme pracovní pohovor, zkontrolujeme reference, předáme Zákazníkovi životopis a celkovou zprávu z náboru.

  Hledáme kandidáty se specifickými kompetencemi, dle předem stanovených kritérií: provedeme pracovní pohovor, zkontrolujeme reference, předáme Zákazníkovi životopis a celkovou zprávu z náboru. Tímto způsobem ušetří naši klienti čas a peníze.
  Poradíme také, jak nejlépe investovat do rozvoje zaměstnanců s potenciálem, zvýšit jejich kvalifikaci a motivaci, jak vybrat a udržet si nejlepší z nich.

 • Outplacement (přeřazování)

  Outplacement
  (přeřazování)

  Zaměřujeme se také na rekvalifikaci pracovníků, kterým pracovní smlouva byla již vypovězena z důvodů podniku nebo kterým hrozí výpověď.

  Zaměřujeme se také na rekvalifikaci pracovníků (osob), kterým pracovní smlouva byla již vypovězena z důvodů podniku (zaměstnavatele) nebo kterým hrozí výpověď.
  Pořádáme školení, kurzy a workshopy, které zvyšují odbornou kvalifikaci včetně rekvalifikace - poskytují nové příležitosti k nalezení nové pracovní pozice na trhu práce (tzv. nový start). Poskytujeme podporu při změně kariérního postupu (mj. budování sebeúcty, příprava náborových dokumentů apod.) a také poradenství v dalších krocích procesu změny.

 • SQS

  Leasback

  Leasback

  Přebíráme stávající zaměstnance Zákazníka na jejich dosavadních pozicích. Tato forma umožňuje snížení zatížení personálního a mzdového oddělení a omezuje formality k vystavení faktury.

  Přebíráme stávající zaměstnance Zákazníka na jejich dosavadních pozicích.
  Tato forma umožňuje snížení zatížení personálního a mzdového oddělení a omezuje formality k vystavení faktury, tj. vedeme osobní záznamy a všechny administrativní činnosti související s obsluhou zaměstnaných pracovníků, vedeme výpočet a vyplácení mezd atd.

 • Head Hunting

  Head
  Hunting

  Vyhledáváme lidi pro manažerské pozice nebo vynikající odborníky na trhu práce přímým kontaktem, nikoli šířením inzerátů.

  Vyhledáváme lidi pro manažerské pozice nebo vynikající odborníky na trhu práce přímým kontaktem, nikoli šířením inzerátů např. když společnost hledá kandidáty s velmi vzácnými schopnostmi, specifickou zkušeností nebo když chce získat kandidáty od přímé konkurence.
  Známe specifikou povahu procesu přímého náboru, výhody této metody, ale také rizika a důsledky, které mohou nastat při provádění přímé akce, zejména při obsazování klíčových pozic (tzv. executive search). Pro firmy, které se starají o image a dobré jméno, jsme vynikajícím partnerem při realizaci tohoto typu náboru.

 • Rezidentní inženýr

  Rezidentní
  inženýr

  Naši rezidentští inženýři jsou odborníci a zkušení poradci zastupující zákazníka v prostorách příjemce.

  Naši rezidentští inženýři jsou odborníci a zkušení poradci zastupující zákazníka v prostorách příjemce. Jejich přítomnost zajišťuje efektivní tok informací, okamžitou reakci na problém a profesionální podporu při minimalizaci rizika poškození reputace klienta.
  Poskytují pomoc při zavádění nových projektů, řešení kvalitativních, technických a logistických problémů. Analyzují chyby, monitorují a hlásí. Jejich úkoly zahrnují organizaci a koordinaci procesů v oblasti kvality produktů: vracení a reklamace chybných komponentů a podsestav, včasné dodávky nebo správa dokumentace. Rezidenti zůstávají v neustálém kontaktu a dobrých vztazích s inženýry našich klientů a jejich příjemců

 • Zlepšení procesů

  Zlepšení
  procesů

  Díky dlouholetým zkušenostem získaným při spolupráci s našimi klienty a kvalifikovanými inženýrskými pracovníky realizujeme řešení podporující výrobní proces.

  Díky dlouholetým zkušenostem získaným při spolupráci s našimi klienty a kvalifikovanými inženýrskými pracovníky realizujeme řešení podporující výrobní proces a odstraňující zdroje problémů, včetně jakosti.
  Projektujeme a realizujeme hodnocení, implementujeme řešení typu POKA–YOKE, a také pořádáme workshopy LEAN MANUFACTURING, mj. SMED. Eliminujeme vážné chyby, snižujeme výrobní náklady a zlepšujeme ergonomii pracovišť.
  Jako externí společnost jsme schopni tyto procesy sledovat z jiného hlediska, aplikovat inovativní řešení a modifikace. Zákazníci obvykle nejsou schopni problém vyřešit sami. Nemají čas a zkušený personál, aby zlepšili procesy a odstranili chyby.

 • SQS

  Kontrola kvality

  Kontrola
  kvality

  Naší hlavní specializací jsou procesy SELEKCE, KONTROLY a OPRAVY dílů a komponentů a hotových výrobků.

  Naší hlavní specializací jsou procesy SELEKCE, KONTROLY a OPRAVY dílů a komponentů a hotových výrobků, které zlepší kvalitu našich výrobků a vyloučí nepředvídané náklady např. stížnosti.
  Na základě pokynů nebo specifikací od klienta se všechny procesy provádějí u dodavatele, v našem skladu nebo na jiném, individuálně určeném místě, a také přímo v prostorách našeho klienta. Abychom vyšli vstříc očekáváním našich zákazníků s omezeným prostorem a potřebou okamžitého zavedení služby, vytvořili jsme centrum Pojízdné centrum výběru.
  Úplná KONTROLA v rámci CSL I, CLS II, GP–12Early Production Containment:
  • vizuální
  • srovnávací
  • namátková
  • profesionálními měřícími přístroji
  • v Autonomní třídící zóně
  • přímo na výrobní lince
  • 100% kontrola kvality hotových výrobků (CSL II)
  • kontrola kvality součástí pro výrobu
  • oprava nebo výměna vadných součástí / výrobků
  • kompletace podsestav
  • plná osobní podpora
  • úplná dokumentace, oznámení a zprávy, fotky a videa, kontakt s dodavateli a příjemci našich zákazníků
  A také:
  • příprava příručky postupů selekce, kontroly nebo opravy
  • technickou podporu při přípravě vhodné metody výběru / opravy
  • plná osobní podpora
  • úplná dokumentace, oznámení a zprávy, fotky a videa, kontakt s dodavateli a příjemci našich zákazníků

 • Pre-montážní práce

  Pre-montážní
  práce

  Námi prováděné pre-montážní práce umožňují našim klientům být plně flexibilní v oblasti lidských zdrojů díky vlastní kontrole prováděné služby.

  Námi prováděné pre-montážní práce umožňují našim klientům být plně flexibilní v oblasti lidských zdrojů díky vlastní kontrole prováděné služby.
  Její vyslání je ideálním řešením pro závod. Poskytuje větší bezpečnost pokud jde o ochranu před negativními dopady změn poptávky na trhu, a umožňuje vám zaměřit se na nejdůležitější oblasti výroby: snížit náklady a zvýšit efektivitu, optimalizovat.

 • SQS

  Materiálový výzkum

  Materiálový
  výzkum

  Ve spolupráci s renomovanými technickými univerzitami, jako např. Krakovská polytechnika či Technická univerzita v Mnichově provádíme pro naše zákazníky materiálový výzkum na všech druzích surovin.

  Ve spolupráci s renomovanými technickými univerzitami, jako např. Krakovská polytechnika či Technická univerzita v Mnichově provádíme pro naše zákazníky materiálový výzkum na všech druzích surovin.

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy