SQS Holding
Kapitálová společnost

SQS Holding S.A. s hlavním sídlem v Krakově, je skupina založena v roce 2016 vzniklá sloučením kapitálu dvou společností: HR Team Sp. z o.o. a SQS Solutions Sp. z o.o., přítomných na trhu více než 14 let. Zakladateli a hlavními akcionáři jsou Dariusz Kańka a Michał Roś.

O společnosti
Holding

obecná informace

Rozvojová
strategie

Skupina SQS má v úmyslu využít příznivých podmínek na trhu práce v Polsku prostřednictvím rozvoje podnikání společnosti HR TEAM, tj. agentury práce.
Jak vyplývá ze statistik, až 60 % velkých a středně velkých firem působících v Polsku má problémy s nalezením vhodných kvalifikovaných zaměstnanců. Skupina může využít příznivé tržní prostředí, protože má know-how v oboru účinného poskytování zaměstnanců i přes chybějící pracovní síly na domácím trhu.
Rozvojová strategie Skupiny SQS předpokládá další rozvoj služeb v oblasti lidských zdrojů pro firmy z oblasti výroby, prodeje a dalších služeb. Dlouhodobé vztahy s tímto typem subjektů a rozvinutá tržní pozice vede k rozsáhlému přístupu Skupiny k velkým zakázkám od spolehlivých subjektů, což dokládají požadavky na nabídky neustále posílané SQS.

Poslání
a vize

Tým SQS Holding S.A. je personál tvořený mj. nejlepšími inženýry, absolventy renomovaných technických univerzit a odborníky na HR, kteří dlouholeté zkušenosti získané v strukturách mezinárodních výrobních společností, především v automobilovém průmyslu, přesouvají do roviny spolupráce Zákazník - SQS. Naší sílou je specializovaný personál, stejně jako jeho vysoká pracovní a organizační kultura.
Hlavními příjemci služeb Skupiny SQS jsou výrobci, dodavatelé a subdodavatelé průmyslů: letectví, automobilového průmyslu, HVAC, elektronických a domácích spotřebičů.
Naši obchodní partneři mohou být jisti, že každý projekt a každý úkol jsou prováděny s maximální péčí a s nejlepšími, osvědčenými technickými postupy.
Taková struktura umožňuje synergii znalostí a realizačního potenciálu zaměstnanců a firem. Díky tomu je Holding dokonale připraven pro implementaci komplexních služeb a technologicky náročných úkolů.

Obchodní
profil

Příjemci služeb Skupiny SQS jsou největší firmy ze sektorů výroby a prodeje.
Služby zprostředkování práce jsou poskytovány společností HR TEAM Sp. z o.o. zatímco služby kontroly kvality společností SQS Solutions Sp. z o.o.
Společnost je zapsána do rejstříku vedeného Okresním soudem pro Kraków Śródmieście XI Hospodářské oddělení pod číslem KRS 0000653324, NIP (DIČ): 6772411806.

Rozpočtové cíle
dokončení

2018

Results (%)

Goals (%)

Naše
historie

vývoj kvality

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy