Nový image SQS značky

Poprvé máme možnost prezentovat sílu a kvalitu našich značek, budovaných během posledních 14 let. Investujeme do našeho vlastního vývoje, chceme, aby náš image byl odrazem našich schopností a kvality.

Orgány
společnosti

struktura

Management Board

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy